I Choose to Volunteer

כך מגלים מעורבות חברתית: המתקשים בתנועה מבקשים להשתתף בהכרעה על בחירת ראש הרשות, אך רק באמצעות מתנדבי יד שרה יוכלו להגיע לקלפי. בלי עזרה מהמדינה, פונה יד שרה אל המתנדבים בבקשה להתגייס לפעילות ביום הבחירות כדי שכולם יוכלו לקחת בו חלק

לראשונה מאז קום המדינה, יוכרז יום הבחירות לרשויות המקומיות כיום שבתון. בדיוק כמו שנהוג היה עד כה ביום הבחירות לכנסת. למה? כדי לעודד מעורבות חברתית. כדי שכל אזרח יטול חלק בהליך הדמוקרטי.

במשרד הפנים כבר שלחו את ההודעות לבוחר. הודעות שמלוות בכרטיסי נסיעה חינם מכל מקום בארץ אל הקלפי בה רשום בעל זכות הבחירה. למה? כדי שגם אם אתה רחוק מהבית, לא תפסיד את זכותך להצביע בבחירות.

כולם מוזמנים לקח​ת חלק. כולם מוזמנים לחגיגה הדמוקרטית. רק מגזר אחד, ולא בפעם הראשונה, נותר מאחור. מבוייש. מגזר הנכים כמובן.

כולם מקבלים כרטיסי נסיעה. חברות התחבורה הציבורית זוכות לתשלומים גבוהים במיוחד מהמדינה כדי להסיע את כולם אל הקלפי. עם כיסא גלגלים אי אפשר כמובן להגיע לשם, אז לא, אין דבר, שלא תצביע.

​יד שרה פנתה אל ועדת הבחירות כבר לפני ארבע שנים, ביקשה לשמור על זכויותיהם של הנכים, והציעה​ את צי ה’נכוניות’ שלה כדי לספק נסיעה נוחה ובטוחה לכל המתקשים בתנועה המעוניינים להגיע אל הקלפי. לאחרונה הם אפילו החזירו מכתב, ביקשו לקבל הצעה מפורטת. הם קיבלו, אבל הנכים לא. מבחינת המדינה, אין צורך לדאוג לנכים.

ואולי לא. אולי הם פשוט יודעים את המובן מאליו. אולי הם פשוט מניחים בהגיון בריא שיד שרה לא תמתין לתשלום המגיע לה מהמדינה כדי לסייע לנכים. אולי הם פשוט מכירים היטב את הכללים, ויודעים שביד שרה לעולם לא אומרים ‘לא’. אם נכה מבקש להגיע למחוז חפצו, וממש לא משנה לאן חפצו, מתנדבי יד שרה פשוט יביאו אותו לשם. מכל הלב.

יד שרה, כמו שנוהג לומר הרב אורי לופוליאנסקי, זה לא ארגון מתנדבים. “יד שרה זה מתנדבים שיש להם ארגון”. מתנדבי יד שרה העניקו שירות מכל הלב גם בתקופת החגים שהסתיימה ממש עכשיו, והם יעניקו את אותו שירות מסור גם ביום השבתון הצפוי.

לקראת יום הבחירות המתקרב, קוראת יד שרה למתנדביה המסורים להתגייס עוד יותר מתמיד ולאפשר לכל אזרחי ישראל לקבל את כל מה שיש ליד שרה להציע. ליום הבחירות דרושים מתנדבים ל’נכוניות’. מתנדבים שיסיעו מוגבלי תנועה, לא רק לקלפיות. דרושים גם מתנדבים למוקד השירות בירושלים, כדי ש’יום השבתון’ לא יפריע לפעילות הסדירה, למעורבות החברתית הפעילה, התמידית והיומיומית של 7,000 מתנדבי יד שרה בכל הארץ.

ביד שרה, בוחרים להתנדב.