I Choose to Volunteer

I Choose to Volunteer

כך מגלים מעורבות חברתית: המתקשים בתנועה מבקשים להשתתף בהכרעה על בחירת ראש הרשות, אך רק באמצעות מתנדבי יד שרה יוכלו להגיע לקלפי. בלי עזרה מהמדינה, פונה יד שרה אל המתנדבים