Dental Treatment at Home

Dental Treatment at Home

יד שרה פועלת כל הזמן לשיפור איכות חייהם של המתקשים בתנועה לצורך כך הקמנו את שירות טיפולי שיניים עד הבית שבהם רופאי שיניים מגיעים עד לבית הלקוח ומעניקים לו את

להנגיש עם יד שרה

יד שרה השתתפה במיזם חברתי שהתקיים במתחם התחנה הראשונה בירושלים להעלאת המודעות לנגישות הציבורית של אנשים עם מוגבלות. במיזם השתתפו עשרות רבות של מבקרים ועוברי אורח. בני הנוער שאלו מיד