בקיץ הזה לא מתייבשים שעות במיון – מרכז פרנקל לרפואה דחופה

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 100px;}